Voor wie is de scan?

Met de agressiescan krijg je een helder beeld van wat jouw organisatie inzet om gewenst gedrag te stimuleren en lastig en agressief gedrag te hanteren.

Een brede kijk op het agressiebeleid

Nodig bij de start je collega’s uit om de scan in te vullen. Het aantal is onbeperkt.

Betrek zoveel mogelijk medewerkers die je kan linken aan het thema. Selecteer een gezonde mix in leeftijd, geslacht, anciënniteit, werkvorm en functie. Zo krijg je een brede kijk op het agressiebeleid en de vertaling ervan naar de werkvloer.

Denk aan de agressiecoach, kwaliteitscoördinator, vormingsverantwoordelijke, interne trainer, interne preventieadviseur, vertrouwenspersoon, de leidinggevende, vakbondsafgevaardigde, het interventie- en nazorgteam, leden van de werkgroep agressie… En vergeet de busbegeleider, administratieve kracht of poetshulp. Ze hebben elk een andere invalshoek.

Vergelijk de resultaten per functie

De scan laat toe dat je de resultaten van medewerkers met een gelijkaardige functie met elkaar vergelijkt. Zo kan je bijvoorbeeld nagaan of directie en leidinggevende een zelfde kijk hebben op het beleid als het begeleidend of logistiek personeel.