Hoe werkt de scan?

De Agressiescan bestaat uit 36 vragen verdeeld over drie thema’s: ‘Organisatie en Beleid’, ‘Uitvoering’ en ‘Verankering’. Ze gaan over grensoverschrijdend en agressief gedrag van en naar de doelgroep, de medewerkers, derden of naar materiaal.

De gemiddelde duur voor het invullen van de scan is 15 minuten. Je kan de scan tussentijds opslaan en op een later moment verder werken.

Heb je alle vragen beantwoord? Dan ontvang je een algemene score en een gedetailleerd rapport. Dat bevat verbeterpunten afgestemd op je score.

Hoe beantwoord je de vragen?

Geef steeds antwoord vanuit je ervaring in het hier en nu. Niet vanuit wat zou moeten zijn. Een aantal vragen vereisen informatie die je best opzoekt. Download de vragenlijst als je je eerst wil voorbereiden.

Sommige antwoordmogelijkheden zijn ongenuanceerd. Dit is bewust: woorden als altijd, nooit... dwingen je stelling in te nemen en bevorderen achteraf het gesprek hierover.

Bij vragen met een selectierondje is één antwoord mogelijk, bij vragen met een selectievierkant zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Alleen of samen invullen?

Vul alleen of met je collega’s verschillende scans in. De uitslagen van die scans blijven bewaard in een afgeschermde omgeving. Raadpleeg ze in jouw dashboard.

Individueel

Vul de scan in voor jouw organisatie. Meld je aan en ga aan de slag via de unieke link die je per e-mail ontvangt. Beslis je achteraf om ook je collega’s te bevragen? Je kan hen op elk moment uitnodigen om de scan in te vullen.

Samen met collega’s één scan

Bespreek samen met enkele collega’s alle vragen en vul samen één scan in. Bijvoorbeeld op niveau van een afdeling, een team, een gebruikersgroep, het CPBW en/of de werkgroep agressie. Deze manier van werken werkt sensibiliserend, bevordert de dialoog en verhoogt de betrokkenheid bij het beleid.

Meerdere scans door verschillende collega’s

Peil naar en vergelijk meningen van verschillende collega’s. Eén iemand, de trekker, neemt het initiatief voor de agressiescan en nodigt anderen uit. Elke deelnemer ontvangt een unieke link om de vragenlijst in te vullen. Het aantal deelnemers is onbeperkt.

Geef bij de uitnodiging uitleg en instructies mee. Gaat het over een afdelingsspecifiek beleid of het overkoepelende beleid rond grensoverschrijdend en agressief gedrag?